0
0

Сертифікати

Якість підтверджено сертифікатами

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів засобів для догляду за волоссям Rogaine

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами i iнки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: iндекс шкірно-подразнюючої дії О балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobactereaceae в 1 г (куб.см) відсутнi, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄC) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукцiя не вміщує речовин. які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989 (Додаток 11) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобiв.

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів засобів для догляду за волоссям Kirkland

Об'ект експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації. оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'екта експертизи, а саме: iндекс шкірно-подразнюючої дії 0 блiв iнлеке подразнюючої дії. на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ. КУОт (куб. см) 1000: Enterobactereaceae в 1 г (куб.см) відсутні. S. Aureus в 11 (куб.см) відсутні. Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) вiдсутнi: дріжджі та плісняві гриби КУО г (куб. см) 100 відповідно до ДСанПlill 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукци парфумерно-косметичної промисловост". Регламенту (CC) № 1223 2009 Свропейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію: продукція не вміщує речовин. які визначені Директивою 76 768 CEC березень 1989 (Додаток 11) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів засобів для догляду за волоссям

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ. КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobactereaceae в 1 г (куб.см) відсутні. S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні. Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) вiдсутні; дріжджi пiсi гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості". Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин. які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів засобів для догляду за волоссям

Засоби для догляду за волоссям згідно з додатком до висновку за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпечності відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»: iндекс гострої токсичностi при нанесеннi на шкіру, не більше - 0 балів: індекс хронічноï токсичності при нанесеннi на шкіру, не бiльше - лiв iндекс шкірно-подразнюючої дії, не бiльше- лiндекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, не більше - 2 балів: індекс сенсибілізуючої дії, не більше - 0 балів: індекс гострої токсичності при введенні в шлунок. не більше - 2 балів (для шампунів - 1 балу ): : iндекс хронічноï токсичності при введенні в шлунок, не більше - 0 балів; суб'єктивнi та об сктивнi змiн показників з боку шкіри, не більше - 1 балу; за показниками одориметрії не більше 2 балів; кiлькiсть мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см3, не більше) - 1000: бактерії род.Enterobactereaceae, Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa в 1 см3 - не допускаються: кiлькiсть дріжджів та пліснявих грибів (КУО/ см3, не більше) - 100. Продукція не містить речовин внесених до переліку заборонених для застосування у косметичних засобах, які визначені Регламентом ЄС № 1223/2009 від 30 листопада 2009 р. та ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичноï промисловості».

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів засобів для догляду за волоссям

Обʼєкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, обʼєкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоровʼя людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок - 0 балів, за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок - 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФаМ, КУО у 1см3 - не більше 100; Enterobacterieaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa, дріжджові та плісняві гриби - відсутні (у 1 см3). Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів засобів для догляду за волоссям

Обʼєкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, обʼєкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоровʼя людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок - 0 балів; за індексами гострої токсичності при введенні у шлунок, за субʼєктивними та обʼєктивними показниками - 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФаМ, КУО у 1 см3 - не більше 1000; Enterobacterieaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні (у 1 см3); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см3 - не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів засобів для догляду за волоссям

Обʼєкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, обʼєкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоровʼя людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за субʼєктивними та обʼєктивними показниками - 0 балів, за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок - 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФаМ, КУО у 1см3 - не більше 100; Enterobacterieaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, дріжджові та плісняві гриби — відсутні (у 1 см3). Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів косметичних засобів для догляду за волоссям та шкірою TM Pacinos

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індеко подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів.
Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1 см куб не більше 1000; Enterobacted eaceae в 1 г не допускається; S. Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г не допускається; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не більше 100.; відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерио-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30.11. 2009р. на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄВС - березень 1989 (Додаток ІІ) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів косметичних засобів для догляду за волоссям та шкірою голови ТМ Dapper Dan

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС)№1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта (експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г: (куб. см) < 100; Enterobacted eaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.м) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) відсутні. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄБС - березень 1989 (Додаток ІІ) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів косметичних засобів догляду для чоловіків

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Засоби догляду для чоловіків згідно з додатком до Висновку за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпечності відповідають вимогам ДСанПін 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості": індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше — 0 балів; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, не більше 0 балів; індекс шкірно-подразнюючої дії, не більше - 0 балів; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, не більше - 0 балів(для дезодорантів, шампунів - 2 балів); індекс сенсибілізуючої дії, не більше - 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні в шлунок, не більше - 1 балу; індекс хронічної токсичності при введенні в шлунок, не більше - 0 балів; суб'єктивні та об'єктивні зміни показників з боку шкіри не більше - 0 балів; за показниками одориметрії - не більше 2 балів; кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см3, не більше) - 1000; бактерії poд.Enterobactereaccae, Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa в 1 см3 - не допускаються; кількість дріжджів та пліснявих грибів (КУО/см3 , не більше) - 100. Продукція нe містить речовин внесених до переліку заборонених для застосування у косметичних засобах, які визначені Регламентом ЄС № 1223/2009 від 30 листопада 2009 р. та ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів косметичних засобів для гігієни порожнини рота та зубів ТМ Marvis

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС)№1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта (експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г: (куб. см) < 100; Enterobacted eaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.м) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) відсутні. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄБС - березень 1989 (Додаток ІІ) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів косметичних засобів для гігієни порожнини рота та зубів ТМ Marvis

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС)№1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта (експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г: (куб. см) < 100; Enterobacted eaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.м) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) відсутні. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄБС - березень 1989 (Додаток ІІ) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Сертифікат відповідності до державних санітарно-епідемічних стандартів косметичних засобів для гігієни порожнини рота та зубів ТМ Marvis

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта (експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г: (куб. см) < 100; Enterobacted eaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.м) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) відсутні відповідно для ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС)№1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію.